Konsert

Dato og tid

Sted

Vårkonsert

10.03.2017

Granvang

Oslo brassfestival

28.04.2017 og 29.04.2017

Oslo

17-mai

17.05.2017 fra 0700

Hadeland

Sommerkonsert

16.06.2017 og 17.06.2017

Granvang